Informace pro Firemní Zákazníky B2B

Okuma: Okuma je japonský výrobce CNC strojů. Prodám Cnc soustruh SUF 16, výrobce TOS Hulín. Prodám křížový stůl včetně pohonů. Ustanovení tohoto zákona na ochranu věřitelů se použijí i na případy, kdy bylo rozhodnutí o zrušení nebo přeměně právnické osoby přijato přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nebylo […]